مشتریان

برخی از شرکتهای پتروشیمی که شرکت رویاک در لیست تامین کنندگان آنها قرار دارد:

۱- شرکت پتروشیمی بندرامام

۲- شرکت پتروشیمی رازی

۳-شرکت پتروشیمی تندگویان

۴-شرکت پتروشیمی امییرکبیر

۵-شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

۶-شرکت پتروشیمی غدیر

۷-شرکت پتروشیمی مارون

۸-شرکت پتروشیمی کارون

۹-شرکت پتروشیمی اروند

۱۰-شرکت پتروشیمی فن آوران

۱۱-شرکت پتروشیمی تخت جمشید

۱۲-شرکت پتروشیمی فجر

۱۳-شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند

۱۴-شرکت پالایشگاه گاز آبادان

۱۵-شرکت پتروشیمی بوشهر

۱۶-شرکت پارس جنوبی

۱۷-شرکت ذوب آهن اصفهان

۱۸- صنایع ملی مس ایران

۱۹-صنایع فولاد خوزستان

۲۰-صنایع فولاد شادگان