توانمندی های عرصه طراحی

به منظور افزایش بهره­ وری و رسیدن به حداکثر بازده، تمامی قطعات و قالب های صنعتی قبل از تولید، به طور کامل به وسیله نرم­ افزارهای کامپیوتری مورد بررسی قرار می گیرند. متخصصان این شرکت با استفاده از نرم افزار های CATIA, Solidworks, Mold Flow, Fluent, Ansys, Abaqus به بررسی دقیق قطعات و قالب­های مورد طراحی پرداخته و آن­ها را از حیث تنش، انتقال حرارت، جریان مواد و موارد دیگر مورد بررسی قرار می­ دهند و پس از ایجاد تصحیحات لازم، در نهایت محصول نهایی با حداکثر بهره­ وری و بازدهی از لحاظ وزن، قیمت، عملکرد و دیگر موارد به دست می ­آید. به همین دلیل تقریباً تمامی انتظارات از محصول نهایی، با تولید اولین نمونه حاصل می­ گردد.

در زمینه طراحی و بهینه­ سازی خطوط تولید و مونتاژ نیز متخصصان این شرکت با استفاده از علم روز و پس از انجام شبیه­ سازی­ های کامپیوتری تمامی مراحل، با استفاده از نرم­ افزارهای Pro Engineer و……. به طراحی خطوط تولید و مونتاژ و یا بهینه­ سازی آن می­ پردازند. بدین ترتیب خط تولید و یا مونتاژ نهایی دارای حداکثر بازده بوده و در عین حال کمترین هزینه اجرا و نگه­داری را در پی خواهد داشت.

کنترل محیط ها و سیستم­های صنعتی نیز در شرکت رویاک با استفاده از کاملترین و جدیدترین تئوری­ها و الگوریتم­های کنترلی انجام می ­پذیرد.  تمامی کنترلر­های طراحی شده قبل از اجرا به وسیله نرم افزار­های Labview ,MATLAB شبیه­ سازی شده و مورد بررسی قرار می گیرند.